fbpx

תפריט

פטורים מהנגשת אתר אינטרנט

הפטורים להנגשת אתר אינטרנט מתחלקים למספר סוגים בהתאם ­­­לאתר ולמחזור השנתי של העסק.

פטור כלכלי מהנגשת האתר

פטורים מהנגשת אתר אינטרנט הם עסקים בעלי מחזור שנתי מתחת ל-100 אלף ₪ כלומר אדם אשר מבחינת רשויות המיסים הינו במסגרת עוסק פטור.
את בדיקת המחזור השנתי יש לבצע 3 שנים אחורה, כלומר יש לוודא שאכן לא עברתם את המחזור 100 אלף ₪ במידה ועברתם יש לבחון את נושא הנגשת האתר.

עד לתאריך 26 לאוקטובר 2020, קיים פטור מהנגשה לעסקים שמחזור השנתי שלהם נע בין 100 אלף – 300 אלף ₪.

לאחר תאריך 26 לאוקטובר 2020 הפטור הכלכלי מהנגשת אתר תקף רק לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 100 אלף ₪ בשנה, כלומר כל עסק שמחזור עסקאותיו מעל 100 אלף ₪ בשנה אינו זכאי לפטור כלכלי מהנגשת האתר.

כל אתר חדש שהושק החל מתאריך 26.10.2017  גם אם הוא במחזור של פחות ממיליון שקלים חייב לבצע את תהליך ההנגשה ברמה של AA.

פטור כלכלי כפי שנזכר מעלה צריך להיבחן כל 3 שנים. כל עוד אתה עומד בקריטריונים של פטור כלכלי אז אתם פטורים מהנגשת האתר.
הפטור הכלכלי תקף לכל 3 שנים ולאחר מכן צריך לבצע בדיקה נוספת האם אתם פטורים.

גם אם אתם פטורים מהנגשת האתר יש צורך לפרסם באתר שקיים פטור מלהנגיש אותו ושיש למי לפנות (שם ומספר טלפון ישיר) במידה והגולש צריך עזרה בתפעול האתר או בצריכת השירותים שמפורסמים בו.

אין צורך לגשת או לבקש מהנציבות פטור כלכלי לעסקים הנמנים בקריטריונים המצוינים מעלה.

פטור טכנולוגי מהנגשת האתר

מי שמעניק טופס המעניק פטור טכנולוגי מהנגשת אתר אינטרנט הוא מורשה נגישות לאחר שהתייעץ עם יועץ מקצועי בתחום הנגשת אתרים, בטופס צריך למלא גם היועץ המקצועי וגם המורשה נגישות.

הפטור הטכנולוגי תקף ל3 שנים וניתן לחידוש לעוד 3 שנים. תהליך החידוש הפטור יכול להתבצע רק פעם אחת. כלומר עד 6 שנים בסך הכל.

במידה וחלפו 6 שנים יש צורך לגשת לנציבות בבקשה לקבלת אישור לארכת הפטור הקיים.

גם כאשר יש פטור טכנולוגי לבעל העסק יש להבים שלכל בקשת אדם עם מוגבלות יש לאפשר הנגשה חלופית על ידי סיוע ממוקד בהתאם לצרכיו. את פרטי האדם (לרבות פרטי יצירת קשר) אשר תפקידו לסייע לאדם עם מוגבלות יש לפרסם באתר בצורה ברורה ונראת לעין.

יש לפרסם את טופס חוות הדעת המקצועית ואת ההנגשה החלופית בהצהרת הנגישות.

אתר אינטרנט בעל אפשרות של כניסת משתמשים לאזור אישי באמצעות שם משתמש סיסמא ושלא אמורים להיות בו יותר מ-500 משתמשים רשומים בו זמנית ישנו פטור להנגשת המסמכים עצמם אך הפלטפורמה חייבת להיות נגישה בהתאם לתקנות וברמת AA.

פטור מהנגשת האתר בשל נטל כבד מדיי או התמוטטות כלכלית

אתר אינטרנט הבנוי בצורה מורכבת מאוד ומכיל מספר רב של טכנולוגיות מורכבות יכול להשיג פטור בשל נטל כלכלי כבד מדי. כאשר ביצוע הנגשת האתר והמסמכים שקיימים בו צורכים עלויות כספיות גבוהות והעלות מול תועלת לא שווה או שניתן להציע חלופה טובה ו ונגישה יותר לשירותים או למידע שנצרך דרך האתר ניתן להפנות בקשה לנציבות לצורך קבלת פטור .

מהי חובת פנייה המוקדמת לצורך תיקון והתאמת האתר מבחינת הנגישות :

מתלונן לא יוכל להגיש תביעה אלא אם כן הוא אפשר לחייב לתקן את האתר תוך 60 יום.

רק אדם עם מוגבלות כי נפגע שהשירות לא היה נגיש עבורו – יכול לתבוע מכוח חוק שיווין.

אין המידע כאמור מהווה ייעוץ או עצה משפטית, בכל נושא משפטי יש להיוועץ עם עורך דין