התקנות המחייבות להנגשת מסמכים

תקנה 35 בתקנות לשיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות חייבה הנגשה של כלל המסמכים המופיעים רשת האינטרנט. מסמכי PDF,WORD וכן הלאה חייבים להיות נגישים ללא התייחסות למועד כתיבתם או פרסומם ברשת.

הריביזיה שפורסמה בתאריך 26.10.2017 מקלה על דרישה זו וקובעת כי רק מסמכים אשר הוכנו לאחר 26.10.2017 ופורסמו באתר האינטרנט או ביישום אחר לרשות הציבור חייבים להיות נגישים.

ראשית נסביר את הכלל ולאחר מכן נסביר מהם החריגים המחייבים להנגשת מסמכים שהוכנו גם טרם מועד זה (26.10.2017).

הכלל הוא כי ישנה חובה בהנגשת מסמך שהוכן לאחר ה- 26 באוקטובר 2017.

כלומר במידה והמסמך הוכן לפני מועד זה, אין חובה בהנגשתו.

אם זאת ישנם שני חריגים עיקריים המחייבים את יוצר המסמך בהנגשת המסמך גם אם הוכן לפני תאריך זה.

החריג הראשון מתייחס לטפסים אשר נועדו למילוי במחשב על ידי הקהל הרחב לצורך קבלת שירות מסוים.

החריג השני מתייחס למסמכים אשר מסבירים אודות טופס שמטרתו מילוי לקבלת שירות (כמצוין בחריג הראשון). לדוגמה: במידה ובסמוך למסמך שמפורסם למילוי ישנו קובץ הסבר המפרט ומדגים את המידע שיש למלא באותו טופס, גם אותו קובץ הסבר חייב להיות נגיש, רק אם הוא הוכן לפני תאריך 26 לאוקטובר 2015.

חשוב להדגיש כי במידה ומדובר בטופס שאינו מפורסם באמצעות הרשת המקוונת/ רשת האינטרנט כלומר אינו מיועד למילוי דרך המחשב אלא הוא טופס שיש להדפיסו למלא ואז לשלוח לנותני השירות אינו נכלל בחריג הראשון וכי ישנה חובה להנגיש אותו רק במידה והוא נוצר לאחר 26 לאוקטובר 2017.

מטרתו של כלל זה (הנגשת מסמכים שהוכנו רק לאחר 26 לאוקטובר 2017) הוא להקל במידה מסוימת על עסקים ונותנים שירותים רבים המפרסמים כמות גדולה של מסמכים ברשת האינטרנט וכי ביצוע חובה להנגשת כל המסמכים שנוצרו והועלו על ידם (גם לפני תאריך 26 לאוקטובר 2017) תגרום להם לעבודה רבה ולנטל כלכלי כבד במיוחד.

שימו לב – כלל זה אינו חל על מידע המפורסם באתרי אינטרנט בתצורת HTML אלא רק למסמכים. מידע, מאמר או כל תוכן אחר המפורסם באתרי האינטרנט חייבים להיות נגיש בצורה מלאה ללא קשר מתי הוא הוכן, פורסם או הועלה לרשת.

פטור זמני מהנגשת מסמכים המפורסמים באזור אישי

פטור זמני זה מאפשר למפרסם המסמך להימנע מהנגשת מסמכים כגון מסמכי PDF, הכוללים מידע אישי ומפורסמים באזור אישי המחייב כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא. לדוגמה אזורים אישיים לכל משתמש המופיעים באתרים של הבנקים השונים, חברות ביטוח, חברות סלולר וכן הלאה.

שימו לב – פטור זה הינו פטור זמני עד ל31 דצמבר 2021 ולאחר מועד זה תהיה חובה להנגיש מסמכים אלו.

במקרה שאדם עם מוגבלות מבקש מנותן השירות להנגיש עבורו מסמך ספציפי, בעל השירות מחויב לעשות זאת מתוקף תקנה 35 תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 יום. במידה ונותן השירות לא עונה לבקשת הפונה הוא חשוף לתביעות משפטיות.

לסיכום:

כל טופס שיש צורך למלא אותו במחשב, ישנה חובת נגישות לא משנה אם הוא הוכן לפני 26 אוקטובר 2017.  כל מסמך הסבר אודות טופס למילוי במחשב ישנה חובת נגישות רק אם הוכן אחרי 26 באוקטובר 2015.

טפסים אשר אינם מיועדים למילוי דרך המחשב וכי הם נוצרו במטרה להדפיסם בלבד ישנה חובה להנגשתם רק אם נוצרו החל מיום 26 אוקטובר 2017.

המידע המפורסם בעמוד זה הינו למטרת ידע כללי בלבד ומטרתו להסביר בצורה פשוטה את עיקרי הריביזיה המתייחסת לחובת הנגשת מסמכים באתרי אינטרנט.

שתפו פוסט זה
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

פוסטים נוספים בנושא הנגשת אתרים

מעוניין שנבדוק עבורך האם האתר שלך נגיש?

השאר פרטים ואנו מבטיחים לחזור אליך בשעות הקרובות
web-a הנגשת אתרים

חזרו אליי בבקשה לגבי
נגישות באינטרנט