הצהרת נגישות

כתיבת הצהרת נגישות באתר האינטרנט


באתר האינטרנט ישנה חובת פרסום הסדרי הנגישות של הארגון. הסדרי הנגישות מתייחסים לארגון עצמו (מבחינה פיזית) ולאתר האינטרנט שברשותו. הפרסום חייב להיות ממוקד, ברור ומפרט את כל אמצעי העזר ושירותי העזר.


הצהרת הנגישות תחולק לשני חלקים :

  1. הצהרת הנגישות הפיזית של הארגון הכוללת דרכי הגעה ואופן ההתניידות בתוך הארגון עצמו.

  2. התאמות הנגישות שבוצעו באתר האינטרנט, באפליקציה (יישומון) ובשאר הטכנולוגיות הקיימות ברשת האינטרנט.

במידה ולאתר קיים פטור מהתאמות נגישות מסיבות שונות יש לפרט אותן בהצהרת הנגישות. הפירוט חייב לכלול את עצם קיומו של פטור מנגישות ואם ישנם התאמות חלופיות כגון טלפון ישיר למי שאחראי בארגון על תחום הנגישות, רכז הנגישות ודרכי התקשרות עמו או אתר מקביל נגיש המציין את מגוון השירותים שהאתר המקורי מציע.


בעת כתיבת הצהרת הנגישות יש לכלול שהאתר הונגש ברמת AA בהתאם להוראות WCAG בהתאם לתקנה שפורסמה בתאריך 26.10.2017.

מומלץ להוסיף לאיזה דפדפן או יישום האתר מונגש וזאת על מנת לאפשר לגולש להתחבר באמצעות הדפדפן המתאים ביותר לרמת ההנגשה.

חשוב לציין את תאריך העדכון של הצהרת הנגישות ובמידה וחלים שינויים במיקום הפיזי של הארגון, שינויי מהותי באתר או ביישום. כל שינוי מהותי שעלול לפגוע בגולש לצרוך את השירות המסוים חייב להיות מפורסם בצורה ברורה ומקיפה הכוללת את האמצעים שנעשו לצורך ביצוע הנגישות באתר.

במידה ויש מספר אנשים אשר מוסיפים את התוכן באתר יש להעביר להם הדרכה מסודרת כיצד להנגיש את התוכן עצמו ואיזה תוכן יש להוסיף בהצהרת הנגישות בהתאם לשינויים שהם ביצעו.


ישנה חשיבות עליונה להדריך ולהכתיב נהלים ברורים כיצד להעלות את החומרים לאתר.

זכרו, תהליך ההנגשה מתייחס לאותו יום ספציפי שבו בוצעה ההנגשה. כל מידע, טכנולוגיה או מסמך חייב לעלות בצורה מסודרת ומונגשת לאתר ולא תוקף הנגישות בנושאים החדשים אינו קיים ויש צורך לבצע הנגשה מחדש של אותם נושאים.

חשוב להדגיש כי האחריות שהאתר יהיה מונגש נמצאת על כתפיו של הלקוח ולא על החברה שבונה את האתר.